ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เผยผังรายการช่องเด็ก มีแต่เรต "ท"

3.42K 2
เผยผังรายการช่องเด็ก มีแต่เรต ท

เผยผลสำรวจเนื้อหารายการทีวีช่องเด็ก พบรายการ ป.3+มีเพียง 1 รายการ ขณะที่ ด6+ มีน้อยมาก ชี้ส่วนใหญ่ เรต ท มุ่งส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตมากที่สุด นักวิชาการ แนะยกระดับเนื้อหารายการ เน้นสร้างการเรียนรู้ เปลี่ยนรสนิยมในการดูทีวีของเด็ก ลดการเสพติดรายการผู้ใหญ่พร้อมฝากดึงนักวิชาการ กูรูด้านเด็กเข้ามาช่วยจัดเนื้อหารายการให้สนุก ได้ความรู้เหมาะสม เข้าถึงเด็กได้

เมื่อวันที่10 มีนาคม ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดเวทีแถลงผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวบนทีวีดิจิทัล โดยมีนางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่าจากการสำรวจเนื้อหารายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล ของ3สถานี ได้แก่ 1. ช่อง3 Family 2. MCOT Family และ 3.LOCA โดยเป็นการสำรวจตามอัธยาศัยและบันทึกข้อมูลที่พบเห็นลงในเครื่องมือระหว่างเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2557 พบว่า ช่อง3 Family จำนวน 66 รายการ มีรายการที่จัดเรตก่อนออกอากาศ 57 รายการ และไม่จัดเรต 9รายการ ,MCOT Family 62 รายการ จัดเรต 58 รายการ ไม่จัดเรต 4 รายการ และ LOCA 47รายการ จัดเรต22รายการ ไม่จัดเรต25รายการ โดย ช่อง3 Family และ MCOT Family มีการจัดเรต ท มากที่สุด ส่วน LOCA พบว่ารายการไม่จัดเรตมากที่สุด และเป็นช่องที่จัดเรตเนื้อหารายการไม่ตรงกับเกณฑ์มากที่สุด

นอกจากนั้นเมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหารายการตามทฤษฏี+6-3 โดยพิจารณาประเด็นการส่งเสริม หรือบวก6ด้าน คือ ด้านระบบคิด ด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต การยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย และด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนลบ 3 ด้านไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรม ได้แก่ ความรุนแรง เพศ และภาษา พบว่า ช่อง3 Family และ MCOT Family จะมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านทักษะการใช้ชีวิตมากที่สุด รองลงมาส่งเสริมด้านวิชาการ และระบบความคิด คุณธรรมจริยธรรม การยอทรับความแตกต่างและหลากหลาย และส่งเสริมความสัมพันธภาพ ตามลำดับ ขณะที่ LOCA มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาเรื่องระบบคิด วิชาการ การยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย ทักษะการใช้ชีวิต และสัมพันธภาพในครอบครัว ตามลำดับ

ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ ทั้ง3ช่อง มีรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมอายุ3-5ปี(ป3+)น้อยมาก หรือแทบจะไม่มี มีเพียงของช่อง3 Family 1รายการ ส่วนรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมอายุ6-12 ปี(ด6+) ช่อง3 Family มี9รายการ MCOT Familyมี14รายการ และLOCAมี 14รายการ อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจดังกล่าว ทางเครือข่ายจะนำเสนอผลไปยังกสทช. และจะมีการดำเนินการสำรวจอีก3ครั้งเพื่อให้ได้สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็กฯที่เหมาะสม

น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่ารายการเด็ก พื้นที่สื่อสำหรับเด็กนั้น ได้มีการผลักดันเรื่องนี้มานาน แต่สุดท้ายก็มีเพียงไม่กี่ช่อง หรือแถบจะไม่มีเลย เพราะด้วยกลไกทางธุรกิจ ขณะเดียวกันการทำรายการเด็กให้เหมาะสมกับเด็กจริงๆ ยิ่งเด็กเล็กก็ยิ่งทำรายการยาก เรื่องรายการเด็ก พื้นที่สื่อสำหรับเด็กแม้จะมีการพูดถึงกันบ่อย พยายามให้มีให้มากแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย เพราะสังคมไทยไม่มีบทเรียน ไม่มีอุดมการณ์ในการส่งเสริมการจัดรายการเด็ก

การจัดทำรายการเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายของสถานี แต่ก็ใช่ว่าสถานีต่างๆจะไม่สามารถจัดรายการเด็กได้ เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนรสนิยมในการช่องโทรทัศน์ของเด็ก ลดการเสพติดรายการโทรทัศน์ของผู้ใหญ่ เพราะเมื่อก่อน ไม่มีรายการเด็กให้ดู เด็กจึงดูแต่รายการผู้ใหญ่ ทำให้รสนิยมในการดูรายการของเด็กจึงเป็นรสนิยมแบบผู้ใหญ่ ดังนั้น การจะจัดรายการเด็กต้องเปลี่ยนรสนิยมของเด็ก ควบคู่ยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงต้องมีการดึงนักวิชาการ ผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเด็ก มาช่วยในการจัดรายการ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ที่มีเทคนิคในการเลี้ยงดู ดูแลเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาของรายการ เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และบูรณาการโดยที่ทุกรายการยังคงยึดความสนุกสนาน เพื่อให้เข้าถึงเด็ก เกิดการเรียนรู้ พัฒนาอย่างแท้จริง อีกทั้งรายการเด็กต้องเป็นเสมือนคู่มือในการเลี้ยงลูกให้แก่พ่อแม่อีกด้วย น.ส.เข็มพร กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend