ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยอดผิดชำระหนี้บัตรเครดิตพุ่ง 25%

20.40K 7

สศช.เผยยอดผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเกิน 3 เดือนพุ่ง 25.3% เป็นมูลค่า 8,316 ล้านบาท จับตาใกล้ชิด

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ว่า การก่อหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอลง แต่ต้องเฝ้าระวังการผิดนัดชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตในกลุ่มครัวเรือนคนงานเกษตรและคนงานทั่วไป ซึ่งมีรายได้น้อย แต่มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงประมาณ ร้อยละ 85 - 89

ทั้งนี้ พบว่าหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.5 มีมูลค่า 83,451 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.4ของสินเชื่อรวมทั้งหมด ส่วนยอดคงค้างผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.3 คิดเป็นมูลค่า 8,316 ล้านบาทและเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.6 ต่อยอดคงค้าง 

โดยหนี้สินครัวเรือนไตรมาส 3 ที่ผ่านมามีมูลค่า 10,220,463 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.2 ต่อ GDP และคาดว่าในไตรมาสที่ 4 มูลค่าหนี้สินจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มในอัตราที่ชะลอตัว และจะทำให้สัดส่วนต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 85

ส่วนแนวโน้มการก่อหนี้ครัวเรือนในปี 58 คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว ขณะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตมากกว่า จากการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และการชะลอการก่อหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend