ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สธ.ร่อนหนังสือแจ้งรพ.รัฐ ห้ามเปิดทีวีช่องเดียว

2.06K 0
สธ.ร่อนหนังสือแจ้งรพ.รัฐ ห้ามเปิดทีวีช่องเดียว

สธ.ส่งหนังสือเวียนแจ้งผอ.รพ.ทั่วประเทศ หมุนเวียนเปิดทีวีสลับช่องให้ผู้ใช้บริการรับชม อย่าเปิดแช่ช่องใดช่องหนึ่ง เพื่อลดความขัดแย้ง หลังมีประชาชนร้องเรียนผ่าน "ตู้ปณ.1111" ของรัฐบาล เปิดทีวีแช่ช่องเดียว

หลังสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่หนังสือที่ สธ 0228.07/14 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ที่ลงนามโดย นพ.วิชระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 30 ม.ค.2558 ที่ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เรื่อง "เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโทรทัศน์ของโรงพยาบาลรัฐ"

ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า กระทรวงได้รับเรื่องผ่านศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ว่า โรงพยาบาลของรัฐเปิดรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์เพียงบางแห่ง แช่เอาไว้ให้ผู้มารับบริการรับชม ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เหมาะสม เพราะพิธีกรผู้ดำเนินรายการท่านหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด และอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องแล้ว จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่โรงพยาบาลของรัฐ จะเปิดรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าว ให้กับแพทย์ พยาบาล และประชาชน ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลให้ได้รับชมกันต่อไปซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณและแจ้งไปยังสาธารณสุขจังหวัดให้ขอความร่วมมือให้เปิดทีวีหมุนเวียนกันหลายช่องเพื่อลดความขัดแย้ง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ บอกว่า การออกหนังสือดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามสาเหตุ ที่มีประชาชนไปร้องเรียนที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีโรงพยาบาลรัฐ ในสังกัดสำนักปลัด สธ.เปิดรายการข่าวเฉพาะสถานีโทรทัศน์บางช่อง และ ทางศูนย์ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักปลัด สธ.จึงต้องทำหนังสือไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เปิดทีวีหลายๆช่องให้มีความหลากหลายของทุกช่อง เพื่อลดความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม การเปิดทีวีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการโรงพยาบาลอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นนโยบายให้เปิดหลายๆช่องหมุนเวียนกัน เพื่อความหลากหลายและลดความขัดแย้งของประชาชน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend