ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นักวิชาการแนะรัฐ ทบทวนเปิดสัมปานรอบที่ 21

1.33K 3

ประสงค์ สุ่นศิริ อดีตรมว.ต่างประเทศ นำทีมนักวิชาการรวมตัว จัดงานแถลงข่าว พร้อมทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21ออกไปก่อน

คณะบุคคลจากหลากหลายฝ่าย ทั้งบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น อดีต รมว.คลัง อดีตรมว.ต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเหล่านักวิชาการ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21ออกไปก่อน และจะยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรีในวันจ.ที่ 16 ก.พ.นี้

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ บอกว่า การรวมตัวกันของคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานในวันนี้ ที่มีทั้ง อดีตรมว.คลัง ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล และเหล่านักวิชาการทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิด้า เอง ในการแถลงข่าว พร้อมทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมทางการเมือง หากแต่ต้องการให้รัฐบาลเฉพาะการ ณ ปัจจุบัน ทำการทบทวนพร้อมชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ออกไปก่อน เพราะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมภายในประเทศ โดยประเด็นสำคัญของเนื้อหาภายในจดหมายเปิดผนึกนั้น มี 4 ข้อหลักๆ ได้แก่ 1.

รัฐบาลคำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพียงพอแล้วหรือไม่ โดยเงื่อนไขวิธีการคัดเลือกผู้รับสัมปทาน ตลอดจนผลประโยชน์ที่รัฐควรได้รับ มีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขกฎหมายให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม ถูกต้องที่สุด 2.รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสหรือไม่ เพราะผลประโยชน์ที่รัฐบาลไทยได้รับจากการให้สัมปทานนั้นเป็นสัดส่วนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและยังต่ำกว่าประเทศ อื่นๆ ในอาเซียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก็หาความเป็นจริงได้ยาก เพราะในหลากหลายหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเอง ต่างก็มีกรรมการของบ.พลังงานร่วมอยู่ด้วย 3.รัฐบาลบริหารจัดการความมั่นคงทางพลังงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้วหรือไม่ และ 4. รัฐบาลจัดการทรัพยากรด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมต่อเอกชนทุกรายหรือไม่

ทั้งนี้ ทางคณะบุคคลดังกล่าว ยังบอกด้วยว่า นอกเหนือจากความต้องการประวิงเวลาขอให้รัฐบาลชะลอการเปิดสัมปทานออกไปก่อน ไม่เกิน 2 ปี แล้ว ยังอยากให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย และหากของการเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย ผลออกมาเสมอกัน ก็อยากให้รัฐทำประชามติ ให้เป็นเอกฉันท์ เพราะเรื่องของทรัพยากร พลังงานธรรมชาติ เป็นเรื่องของส่วนรวม ที่คนไทยทุกคนมีสิทธิรับรู้ แสดงออกในการตัดสินใจ

สำหรับการทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอให้รัฐชะลอการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ออกไปก่อนนี้ ทางคณะบุคคล จะมีการส่งตัวแทน คือ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ไปยื่นจดหมายต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ไให้ด้พิจารณาในวันจันทร์หน้า 16 ก.พ. เวลา 10 โมงเช้า ก่อนที่จะมีการเปิดให้ยื่นคำขอสัมปทานในวันที่ 18 ก.พ.นี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend