ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ห้ามข้าราชการใช้คอมฯ ของกรมการปกครอง เล่นเฟซบุ๊ก

61.67K 19.09K

กรมการปกครอง มีคำสั่งด่วนที่สุด ห้ามข้าราชการ เล่นเฟสบุ๊ก กับ แอพไลน์ หรือส่งอีเมลล์ที่เข้าข่ายความผิดอาญา หากมีพบการทำผิด ถือเป็นความบกพร่องผู้บังคับบัญชา

วันนี้ มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด จากกรมการปกครอง ลงนามโดยนายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง  ถึงผู้ว่าราชการ ทุกจังหวัด เรื่องแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ       มีใจความว่า กรมการปกครองได้รับแจ้งว่า มีบุคลากรภาครัฐบางรายใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทางราชการที่ติดตั้งไว้ตามที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานของกรมการปกครอง โปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่น โปรแกรมเฟซบุ๊ก ไลน์ อีเมล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ โดยส่งข้อความหรือรูปภาพที่อาจเข้าข่ายความผิดอาญา หรือ เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น รวมทั้งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550       เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดแนวทาง ให้บุคลากรของกรมการปกครองใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยยึดถือตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด  / ห้ามไม่ให้บุคลากรของกรมการปกครองใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการไปใช้ในทางส่วนตัวที่ใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ การส่งอีเมลที่เข้าข่ายความผิดอาญา

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทางราชการของบุคลากรกรมการปกครองให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีบุคลากรกระทำความผิดจะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้ว

มีรายงานว่า คำสั่งฉบับนี้ไม่ใช่ครั้งแรก แต่มีการฝ่าฝืนจนกรมการปกครองต้องออกคำสั่งซ้ำอีกครั้ง โดยเมื่อปี 2555 ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือส่งไปยังผู้ว่าฯทั่วประเทศ แจ้งให้งดใช้เว็บไซต์ต่างประเทศจำนวน 10 รายการ รวมถึง facebook 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend