ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

สปช.ชะลอกฏหมาย ป.ป.ช.ออกไปก่อน จนกว่าจะมี รธน.ใหม่

518 0

ที่ประชุม สปช.รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.

โดยประธาน สปช.เทียนฉาย กีระนันท์ บอกว่า สปช.เห็นชอบหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต้านการทุจริต ส่วนมาตราที่ไม่เกี่ยวกับการอนุมัติตามอนุสัญญายูเอ็น เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อนและพิจารณาอีกครั้ง เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย สปช.จะส่งความเห็นไปยัง สนช. ต่อไป

จากนั้นที่ประชุม สปช.เข้าสู่วาระการพิจารณารายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย นำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญ 32 ประเด็นปฏิรูป และ 7 หัวข้อพัฒนา

เช่น การป้องกันการทุจริต การปฏิรูประบบพรรคการเมือง กระบวนการยุติธรรม ระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และปัญหาของประเทศ ส่วนวาระการพัฒนา เช่น เรื่องแรงงานข้ามชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ โดยสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนลงมติเห็นชอบรายงานการจัดทำวิสัยทัศน์ฯด้วยคะแนน 197 ต่อ 2 งดออกเสียง 3 เพื่อส่งรายงานต่อให้คณะกรรมาธิการฯที่เกี่ยวข้อง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend