ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ คสช.58 เดินหน้าปรองดอง

1.22K 851

คสช.วางยุทธศาสตร์ปี 2558 เดินหน้าสร้างความปรองดอง ควบคู่การปฏิรูปประเทศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้เผยแพร่ สารคดีพิเศษเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานของ ปี พ.ศ. 2558 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11กรมประชาสัมพันธ์ ความยาวประมาณ 23 นาที โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ให้คนในชาติกลับมามีความสุขอีกครั้ง ตลอดจน เดินหน้าการปฏิรูปประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคมส่วนทางด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ปี 2558 จะเน้นย้ำการช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ และถ่ายทอดสู่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ จะมีการพยายามเร่งรัด ผลักดันการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลับสู่สภาพปกติ ประชาชนมีความสุขโดยเร็ว ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend