ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เสนอรัฐบาลรับอนุสัญญา "ไอแอลโอ" 4 ฉบับ

764 625

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกอนุสัญญาที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอรัฐบาลให้ลงสัตยาบันจำนวน 4 ฉบับ คือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 (MLC) โดยเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ.1958


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend