ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สนช. ถอดถอน ยิ่งลักษณ์ ส่วนนิคม - สมศักดิ์ รอด

12.29K 2.42K

รัฐสภา-23 ม.ค.58- สนช.ไม่ทำเสียของ สร้างประวัติศาสตร์ถอดถอน ยิ่งลักษณ์" คะแนนท่วมท้น 190 เสียง ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ขณะที่นิคม-สมศักดิ์รอด

เมื่อเวลา 10.20 น.มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่เป็นประธาน.เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน 3 เรื่อง คือการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประกอบด้วย นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งหรือไม่ตามมาตรา 6 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 64 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยนายนิคม และนายสมศักดิ์ถูกกกล่าวหาจากกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ชอบ ส่วนน.ส.ยิ่งลักษณ์ในข้อหาการปล่อยปละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว โดยจะเป็นการลงคะแนนลับ โดยเสียงถอดถอนได้จะต้องใช้คะแนนเสียง. 3 ใน 5 ของสมาชิกสนช.ทั้งหมด หรือ 132 เสียง จากจำนวน สนช.ทั้งสิ้น 220 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการลงมตินายสมชาย แสวงการ สนช. ได้เสนอให้ลงมติถอดถอดหรือไม่ถอดถอนในคราวเดียวทั้ง 3 คน โดยแยกบัตรลงคะแนนเป็น 3 ใบ เพื่อความโปร่งใสและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนในรายหลัง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่นายสมชายเสนอ สำหรับบัตรลงคะแนนนั้นที่ประชุมได้กำหนดให้บัตรลงคะแนนนายนิคม เป็นสีชมพู บัตรลงคะแนนสีขาวเป็นของนายสมศักดิ์ และบัตรสีเหลืองเป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทั้งนี้บัตรลงคะแนนแต่ละสีมีช่องลงคะแนนเพียง 2 ช่อง คือช่องถอดถอน และช่องไม่ถอดถอน โดยให้สมาชิกลงคะแนนโดยการกาเครื่องหมายกากบาทและห้ามเขียนข้อความหรือเครื่องหมายอื่นใดจะถือเป็นบัตรเสีย ซึ่งทำให้สมาชิกถกเถียงกันว่า หากไม่ไม่กากบาททั้ง 2 ช่องจะถือเป็นบัตรเสียหรือถือเป็นการงดออกเสียง หลังใช้เวลาพอสมควรท้ายที่สุดนายพรเพชรได้วินิจฉัยว่า หากไม่ลงคะแนนทั้ง 2 ช่องจะถือเป็นการงดออกเสียง แต่ไม่ถือเป็นบัตรเสียจากนั้นเข้าสู่การลงคะแนนโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจนับการคะแนน 3 ชุดๆละ 10 คน และตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมดคือจำนวน 219 คน ขาดเพียง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่แจ้งลาป่วย จากนั้นได้มีการประกาศรายชื่อครั้งละ 5 คนเพื่อให้สนช.เดินเข้าคูหากาบัตร โดยนายสถิตย์ สวินทร สนช.ซึ่งมีอาการป่วยได้ขออนุญาตลงคะแนนเป็นคนแรกเพื่อกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ จากนั้นสมาชิกที่ถูกเรียกชื่อตามลำดับจนครบ 219 คน โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาลงคะแนนเพียง 45 นาทีภายหลังการลงคะแนนและตรวจนับการลงคะแนน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ได้แจ้งผลการลงคะแนนปรากฏว่าที่ประชุมได้ลงมติถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ด้วยคะแนน 190 ต่อ 18 ไม่ออกเสียง 8 เสียง บัตรเสีย 3 ซึ่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนเนื่องจากมีคะแนนถอดถอนถึง 3 ใน 5 ของสมาชิกสนช.ทั้งหมด หรือ 132 เสียง และมีมติไม่ถอดถอน นายนิคม ด้วยคะแนน 120 ต่อ 95 ไม่ออกเสียง 4 เสียง และมีมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ 115 ต่อ 100 .ไม่ออกเสียง 4 เสียง ทั้งนี้ประธานสนช.จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้ป.ป.ช.ในฐานะผู้กล่าวหา และนายนิคม นายสมศักดิ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป สำหรับบัตรลงคะแนนลับจะได้เจ้าหน้าที่นำไปทำลายตามข้อบังคับการประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ถูกสนช.ลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง ถือเป็นนักการเมืองและนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งผลจากการถอดถอนในครั้งนี้ทำให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีมติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend