ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กมธ.ยกร่างฯ สรุปที่มา กก.สรรหาศาล รธน.

557 0

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สรุปที่มากรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ขณะที่องค์คณะตุลาการยังอยู่ที่ 9 คน ด้านประธานกรรมาธิการยกร่างฯ ปฏิเสธร่าง รธน.ใหม่ จะตัดสิทธิบ้านเลขที่ 109 และ 111 ไม่ให้เล่นการเมืองอีก

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่าง รธน.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ปฏิเสธข่าวกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีมติห้ามผู้ที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสมาชิกบ้านเลขที่ 111 และ 109 ไม่ให้มาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยืนยันคณะกรรมาธิการยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ และยังไม่มีมติใดๆ ขออย่านำไปโยงกับการที่ สนช.เตรียมพิจารณาถอดถอนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานวุฒิสภา ในสัปดาห์นี้

ด้านโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช บอกว่า ที่ประชุมกรรมาธิการผ่านมาตราเรื่องการกำหนดจำนวนและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้มีจำนวน 9 คน เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2550 และมีที่มาจาก

ส่วนแรก คือ ผู้พิพากษาที่มาจากศาลฎีกา จำนวน 2 คน (ลดลงจาก รธน. 2550 ที่ให้มี 3 คน) ส่วนที่สอง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน (เท่ากับ รธน. 2550) ส่วนที่สามผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญ สาขานิติศาสตร์ จำนวน3 คน และหนึ่งในนั้น ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน ( เพิ่มจากเดิม รธน. 2550 ที่ให้มี 2 คน) และส่วนที่สี่ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ 2 คน (เท่ากับ รธน. 2550)

ส่วนคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สรุปว่า จะมาจากส่วนแรก ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน (จากเดิมเป็น ประธานศาลฎีกา) ส่วนที่สอง ตุลาการศาลปกครอง 2 คน (จากเดิมเป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ส่วนที่สาม พรรครัฐบาล 1 คน ส่วนที่สี่ พรรคฝ่ายค้าน 1 คน ส่วนที่ห้า นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 2 คน ส่วนที่หก นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ 2 คนขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมัชชาคุณธรรม หรือ สมัชชาพลเมืองยังแขวนไว้พิจารณาอีกครั้ง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend