ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กมธ.ยกร่างฯ ออกกลไกป้องนโยบายประชานิยม

1.29K 1.76K

อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อการปฏิรูปที่ จ.สุพรรณบุรี ขณะที่ล่าสุดวานนี้ การยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา มีการบัญญัติกลไกป้องนโยบายประชานิยม

ปัญหาการหาเสียงด้วยนโยบายที่มุ่งเพียงคะแนนนิยม หรือ นโยบายประชานิยม โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เป็นอีก 1 ปัญหาที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 มาตรา 35 เพื่อให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้ครอบคลุมกลไกเพื่อป้องกันปัญหานี้

การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นั่งเป็นประธานวานนี้ ได้มีการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่อนุกมธ.ยกร่างบัญญัติเสนอรวม17 มาตราและมีกมธ.ยกร่างเสนอเพิ่มอีก 2 มาตรา คือ 1. บทบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ 2. บทบัญญัติว่าด้วยกีฬาที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน โดยที่ประชุมได้พิจารณาผ่านทั้ง 19 มาตรา

สาระสำคัญเป็นการวางหลักการที่รัฐจะต้องดำเนินการรวมไปถึงเป็นบทบัญญัติที่เขียนขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการยกร่าง รธน.ที่กำหนดไว้ ในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เช่น การวางกลไกลที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคเอกชน และการป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง หรือ นโยบายประชานิยม ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว รวมถึงกลไกทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรม

วันนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนา เวทีการประชาเสาวนาหาทางออก "สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย" ที่ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี วันที่ 17-18 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน คณะกรรมาธิการธิการยกร่างฯ จะปาฐกถาเรื่อง "การปฏิปรูปประเทศ" ในเวลา 13.00-14.15 น.

จากนั้นในเวลา 14.30 น. จะมีการอภิปรายแนวคิดหลักการประชาเสวนาหาทางออก อภิปรายกฎกติกา และการสร้างฉันทามติ ตลอดจนจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ก่อนสรุปภาพรวมการระดมความเห็น เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend