ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ประยุทธ์" สั่ง ก.เกษตรฯ เร่งตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั่วประเทศ

1.73K 1.89K

นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั่วประเทศ พร้อมนำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด มาใช้ หวังแก้ปมใส่ปุ๋ยผิด ปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง ให้เป็นรูปธรรม และให้ตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกร เชื่อสามารถุแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน รวมทั้งหมด 882 แห่งในทุกอำเภอทั่วประเทศ 1 อำเภอ 1 ศูนย์ ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ได้นำเทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัด มาใช้ในพื้นที่ชลประทาน ภาคกลาง 20 จังหวัด

พบว่าชาวนานั้นสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ 47% และผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีก 7% ต้นทุนในการปลูกข้าวลดลงเฉลี่ย 4-500 บาท เพื่อจะแก้ปัญหาปุ๋ยผิด ปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ อีกกว่า 800 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้สนับสนุนการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การพัฒนาฝีมือแรงงาน ตนรับทราบมาตอนนี้นั้น ปัญหาสำคัญของภาคธุรกิจมาก

เนื่องจากแรงงานของเราขาดแคลนในทุกภาคอุตสาหกรรม หากเราไม่มีการเตรียมการ ไม่มีการพัฒนาแรงงาน ปัญหาแรงงานดังกล่าวจะทวีมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการประกอบการ รัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไปแล้วหลายโครงการ ผ่านทั้งกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องของการอบรมความรู้ต่างๆ ให้เกษตรกร กระทรวงศึกษา และกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นในระดับอาชีวะ หรืออุดมศึกษา ในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาอาชีวะศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมการสู่ AEC ได้มีการจัดทำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษา และผู้ประกอบการในการผลิตแรงงานฝีมือ ไปฝึกที่โรงงานเลย เป็นการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ และมีตัวอย่าง แบบอย่าง หรือมีเครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ให้ฝึกได้โดยตรง

ทั้งนี้ เพื่อจะเตรียมการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ต้องการภายในประเทศ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเน้นย้ำจุดยืนที่ว่านักเรียนอาชีวะนั้น จะต้องเป็นกลุ่มที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย

นายกฯ กล่าวอีกว่า เรื่องการส่งเสริมการลงทุน ได้มอบหมายให้ BOI ไปพิจารณาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาจจะต้องมีการอนุญาตให้สามารถนำเข้าแรงงานได้ หากมีความจำเป็นและไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและมีผลกระทบต่อแรงงานในประเทศ ก็เป็นที่จำเป็น ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดรับ AEC ในปลายปีนี้ การลงทุนผ่านนั้นของ BOI มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก แต่เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังวันที่ 22 พ.ค. 2557 ก็มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 1,080 โครงการ รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 1,050 โครงการ คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนประมาณ 680,000 ล้านบาท


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend