ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ประยุทธ์" ฝาก 3 ข้อวันครู

1.01K 0

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝากครู 3 ข้อ ระหว่างการเป็นประธานพิธีวันครู ปี 2558 ..เพราะทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ต้องทำงานด้วยความเสียสละ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ครูในทุกศาสนาทุกระดับต้องขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน คือ แนวทางการสร้างประเทศไปข้างหน้า และแนวทางที่ทุกคนวิเคราะห์ออกมา เพื่อให้ลูกศิษย์อยู่ในกรอบของกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพในหน้าที่ เมื่อมีรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ ทั้งยังต้องเตรียมการการเข้าสู่อนาคตโดยใช้บทเรียนที่ผ่านมา โดยการพัฒนาบุคลาการกรให้เท่าเทียมนานาประเทศ จึงเป็นหลักในการฝากไปยังครู อย่างไรก็ตามทำอย่างไรจึงจะทำให้ครูนักเรียนผู้ปกครองมีความสุข ทั้งเรื่องของหนี้สิน ค้าใช้จ่าย คุณภาพชีวิต โดยการผลิตนักเรียนต้องมีพื้นฐานให้เท่าเทียมกัน ก่อนการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอฝากครู 3 ข้อ 1.การมีเหตุมีผลในการใช้จ่าย 2.การพอประมาน 3.การมีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ยังต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการศึกษาต้องดูว่าวันนี้เราจะแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างไร โดยต้องเอาครู นักเรียน ผู้ปกครอง มาเป็นโจทย์ วันนี้ครูต้องสอนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย โดยทุกฝ่ายต้องให้กำลังใจครูในการทำหน้าที่ รัฐบาลจะดูแลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมด สำหรับเรื่องหนี้สินสวัสดิการ ต้องแก้ไขด้วยวิธีการใหม่ เพราะวิธีการเดิมไม่สามารถแก้ไขได้ และรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ โดยปัญหาดังกล่าวต้องมีการรื้อมาดูใหม่ และต้องดูว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถให้ครูมีค่าตอบแทนพิเศษเพราะเราไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับครูทุกคนได้

"ครูบางคนบอกว่าอยากมีเวลาสอนนักเรียนให้มากขึ้น ผมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลือไปอยู่ไหน บอกว่าต้องเสียเวลาในการประเมินครู ซึ่งต้องปรับแก้ให้เวลาประเมินน้อยลงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทุกอย่างต้องปรับแก้ในปัญหาด้านโครงสร้างทั้งหมด ขณะเดียวกันการของบประมาณต้องคิดและประเมินให้รอบคอบด้วย เพราะที่ผ่านมากระทรวงต่างๆยังขาดการประเมินในการของบฯ แต่กลับใช้แผนเดิมซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้เราต้องการเรื่องของฐานข้อมูลว่าจะมีการบริหารอย่างไร โดยต้องลดภาระเพื่อลดการใช้จ่าย ทั้งยังต้องจัดคนให้เหมาะสม มีการประเมินครู โรงเรียน อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้โรงเรียนต่างๆยังต้องยกระดับมาตรฐานการสอนให้เท่าเทียมกันให้ได้ เพื่อลดปัญหาการเก็บเงินแป๊ะเจี๊ยะ ประเทศไทยยังขาดนักวิจัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ หากเราสามารถดึงผู้ที่มีความสามารถของไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศกลับมาได้ก็จะเป็นเรื่องดี และเดี๋ยวนี้เด็กไทยเรียนพิเศษตั้งแต่ชั้นอนุบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นเพราะทำให้ผู้ปกครองต้องเสียค้าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังไม่อยากให้เกิดกรณีที่เด็กนักเรียนต้องไปเรียนพิเศษเนื่องจากไม่มีเนื้อหาสอบในห้องเรียนปกติด้วย ต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสนใจการอ่านหนังสือแล้วเล่นเกมให้น้อยลงได้ วันนี้เราต้องพัฒนาสื่อการสอน ครูต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย โดยต้องผนวกความรู้ของครูให้เข้ากับสื่ออย่างกูเกิล และโซเซียลมีเดีย ต้องสอนเด็กให้รักการเรียนรู้ รักการอ่าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ วันนี้ต้องสอนว่า เรื่องใดมีประโยชน์อย่างไร เพราะปัจจุบันมีสิ่งที่มาชักจูงความสนใจของนักเรียนหลากหลาย ปัจจุบันเด็กสมาธิสั้น เราต้องสอนให้เด็กเกิดความเข้าใจ มีกระบวนการคิด และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend