ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตั้งทีมยุทธศาสตร์ความมั่นคง

698 559

นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่ง คสช. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช.9 ด้าน โดยมอบหมายให้รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ลงนามในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช.เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆให้เกิดการบูรนาการสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ของ คสช.ทั้ง 9 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้า คสช. เป็นประธาน / คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองประธาน / มีกรรมการประกอบด้วย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม / พล.อ.วรพงษ์ สว่างเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก / พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิช ผู้บัญชาการทหารเรือ / พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ / พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม // พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ / คุณอำพน กิตติอำพน / คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมชุดนี้มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการ / รายงานผลดำเนินการ ทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข / หามาตรการหรือกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ/ แจ้งต่อหัวหน้า คสช.เพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของ คสช.และ ครม. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ / แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยงาน / เชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ทั้งเอกสารเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

โดยคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำสั่งนี้ ให้พิจารณาการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่จำเป็นเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักเลขาธิการ คสช.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend