ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยกร่าง รธน.มาตรา 7 เพิ่มอำนาจศาล รธน.

682 0

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณารายมาตรานัดแรก ตามที่อนุกรรมาธิการยกร่างบทบัญญัติฯเสนอ ในส่วนของบททั่วไป และภาค 1 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และประชาชน

โดยมีมติให้คงถ้อยคำมาตรา 1-6 ตามรัฐธรรมนูญปี 50 ส่วนมาตรา 7 ที่กำหนดว่า "เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองฯ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เคยมีการตีความเรื่องการขอนายกฯ พระราชทานนั้น อนุกรรมาธิการฯ ได้เพิ่มถ้อยคำวรรค 2 ขึ้นมา ใจความสำคัญคือ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกระทำหรือการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้สภาผู้แทนราษฎร / วุฒิสภา / รัฐสภา / ครม./ศาลฎีกา/ศาลปกครองสูงสุดหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้ ซึ่งที่ประชุมกรรมาธิการมีความเห็นหลากหลาย แต่สุดท้ายให้คงวรรค 2 ไว้ตามที่อนุกรรมาธิการเสนอ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend