ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

สปช.เสนอใช้ทหาร คุมเลือกตั้ง 1-2 ปี

1.38K 1.26K

ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีข้อเสนอให้ทหารเข้ามาคุมเลือกตั้งระยะ 1-2 ปี เพื่อให้การเมืองกลับเข้าสู่ปกติ และให้กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้ง แยกอำนาจออกจาก กกต.เพื่อให้ใบเหลือ ก่อนที่จะส่งให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อเปิดอภิปรายทั่วไป รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเรื่อง ระบบการเลือกตั้งที่สุจริต และเป็นธรรมในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เริ่มจาก สปช.ไพโรจน์ พรหมสาส์น อภิปรายว่า ระบบเลือกตั้งที่ดี ต้องเริ่มทำตั้งแต่การการทำทะเบียนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 10 ล้านคน ไม่ให้มีคนตาย คนย้ายออก มาใช้สิทธิ และต้องบ่มเพาะจิตสำนึกไม่ให้มีการซื้อขายสิทธิ ขายเสียง

สชป.เดชฤทธิ์ ปัญจะมูล อภิปรายว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมา หัวคะแนนในหมู่บ้านจะนำเงินมาจ่าย ซึ่งการเลือกตั้งยังเป็นเรื่องที่จำเป็น และควรนำทหารจากต่างพื้นที่ไปควบคุมการเลือกตั้ง โดยสืบค้นหัวคะแนนที่จะเป็นคนรับออเดอร์มาจากผู้สมัครพรรคการเมือง เชื่อว่าใน 1-2 ปีจากนี้ยังควรต้องใช้วิธีนี้อยู่ และเมื่อได้พัฒนาปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นผล และมีความรับผิดชอบมากขึ้นจึงค่อยกลับสู่ระบบปกติ และเมื่อมีการพูด?ถึงนักการเมืองจะถูกมองว่าเลวร้าย หยาบคาย ดังนั้น ควรเปลี่ยนนักการเมือง เป็นนักพัฒนาประชาธิปไตย

ขณะคุณประชา เตรัตน์ พูดถึงกระแสข่าว ให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง ว่า จากประสบการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี 2475-2540 และไม่ได้จัดเพียงแค่หน่วยงานเดียว แต่ร่วมกับตำรวจ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตร ทำได้ดีมาโดยตลอด เพราะการใช้อำนาจสั่งข้าราชการในจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนสาเหตุที่ไม่ต้องการให้ กกต.จัดการเลือกตั้ง เพราะต้องการให้เกิดการถ่วงดุล แยกฝ่ายจัดการเลือกตั้งกับฝ่ายสอบสวนไม่ให้เป็นฝ่ายเดียวกัน เพราะหากฝ่ายจัดการเลือกตั้งผิดพลาดแล้วจะกล้าจับผิดตัวเองได้อย่างไร กกต.ควรจะมีอำนาจวินิจฉัยให้ใบเหลืองเท่านั้น ก่อนส่งให้ศาลชี้ขาด แต่ ให้อำนาจกกต.ในช่วงหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อพบข้าราชการคนใดฝักใฝ่การเมืองหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถที่จะสั่งโยกย้ายได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend