ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

พล.อ.สายหยุด....เสนอเขียน กม.เปิดทางกองทัพ-รัฐบุรุษ รับสนองพระบรมราชโองการฯ

1.38K 0

พล.อ.สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกลุ่มคณะรัฐบุคคล เสนอ สปช.เขียนกฎหมาย เปิดทางกองทัพ รัฐบุรุษ รับสนองพระบรมราชโองการฯ ปิดช่องรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ

พล.อ.สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกลุ่มคณะรัฐบุคคลแถลงข่าวเรื่อง ข้อเสนอให้ใช้บทเรียนจากของจริง เพื่อปฏิรูป ให้สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการเมือง ว่า มีความจำเป็นและมีส่วนสำคัญในการเสนอความเห็นให้องค์กรที่ปฏิรูปประเทศขณะนี้ทั้ง 4 องค์กร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ 4.สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพราะกลุ่มรัฐบุคคลเป็นกลุ่มที่เป็นกลางทางการเมือง เหมือนกับคนอีกหลายกลุ่มๆ ซึ่งข้อเสนอนี้อยากให้องค์กรปฏิรูปประเทศนำบทเรียนและประสบการณ์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

พล.อ.สายหยุด กล่าวต่อว่าคณะรัฐบุคคลเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อไปสู่จุดหมายที่ใช้แก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง ให้เป็น รธน.ที่สมบูรณ์ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติทางการเมืองอย่างที่เป็นมา หรือนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยไม่ต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกต่อไป แต่คณะรัฐบุคคลยังวิตก จะสามารถทำได้ยาก เช่นการที่มีรัฐธรรมนูญมาแล้วกว่า 18 ฉบับ เนื่องจากยังไม่มีรัฐธรรมนูฉลาด และการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็งที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศร่วมกันได้ โดยใช้วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเป็นไทย และความเป็นภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมประสานกับสากลได้

พล.อ.สายหยุด กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ อยากเสนอให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรนูญเขียนในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องพระราชอำนาจของพระประมุข โดยขอให้เขียนโดยให้อำนาจองค์พระประมุขเข้ามาแก้ไขกรณีเกิดวิกฤติในบ้านเมือง

โดยใช้พระราชอำนาจผ่านสถาบันกองทัพ หรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐบุรุษที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯไว้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ สถาบันประมุขถือเป็นสถาบันสูงสุด เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ แต่ที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดถึงเรื่องพระราชอำนาจอย่างชัดเจน และที่ผ่านมาทุกฝ่ายต่างถกเถียงกันถึงเรื่องขอบเขตพระราชอำนาจของพระองค์มาโดยตลอด จึงขอให้กมธ.กำหนด เขียนเป็นหลักในรัฐธรรมนูญให้ชัด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลจะยกเลิกการประกาสใช้กฎอัยการศึกแล้วหรือไม่ พล.อ.สายหยุด กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นว่า หาก คสช.ยกเลิกได้เร็วเท่าไหร่ ก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากเท่านั้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจว่าจะเห็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สำนักงานคณะรัฐบุคคล ได้ออกแถลงการณ์ที่ 001/2258 เรื่อง การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขวิกฤติทางการเมือง ตอนหนึ่งว่า คณะรัฐบุคคลมีความเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยู่ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติทางการเมือง ดังนั้นคณะรัฐบุคคลจึงเห็นว่าต้องยกร่างโดยใช้หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ แทนที่ร่างเฉพาะรัฐธรรมนูญแค่ลายลักษณ์อักษร เเละเมื่อเกิดวิกฤติทางการเมืองอย่างที่แล้วมาสถาบันทางบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการขัดแย้งกัน สถาบันที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้คือสถาบันพระประมุข และกองทัพของจอมทัพ ซึ่งทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่าสามารถปฏิบัติทางการเมืองได้

ทั้งนี้ เพราะเมื่อวิกฤติทางการเมือง ประชาชนของพระองค์แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำร้ายซึ่งกันและกัน จึงต้องบัญญัติให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ 1.บางครั้งพระองค์ไม่ทรงใช้พระราชอำนาจโดยตรง แต่ใช้พระราชปรารภฯ พระราชดำริฯ หรือพระราชโองการฯ หรือพระราชอำนาจทางสังคมโดยพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบารมีธรรม เช่น หมายเรียกหัวหน้ารัฐบาลมาเข้าเฝ้าเพื่อรายงานสถานการณ์ และวิธีแก้ปัญหาให้ทรงทราบ แต่ดารตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลและกองทัพว่าควรทำอย่างไรต่อไป

2.สถาบันกองทัพจะสนองพระบรมราชโองการฯ เพื่อให้เป็นในหลักจารีตประเพณีฯ โดยมีผู้รับสนองและรับผิดรับชอบแทนฯ 3.ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐบุรุษที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจะรับสนองพระบรมราชโองการฯ เช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 2 ก็ย่อมกระทำได้ และ4.หรือจะหมายรับสั่งฯให้เข้าเฝ้าแทนทั้งคณะทุกฝ่ายเพื่อรับพระบรมราชโองการฯเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตามหน้าที่ขององค์ประมุขชาติ เพื่อให้การณ์ใด บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดที่มีปัญหา หรืออาจจะก่อความเสียหายก็สามารถแก้ไขได้ทั้งสิ้นทั้งปวงได้โดยพลัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend