"สำนักงานประกันสังคม"เล็งปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนผู้ส่งเงินสมทบ

สำนักงานประกันสังคม เร่งผลักดันแก้กฎหมายประกันสังคม หนุนผู้ประกันตนเลือกคณะกรรมการชุดต่างๆ และเตรียมปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนผู้ส่งเงินสมทบสูงสุด 20,000 บาทจากเดิม 15,000 บาท