ชีวิตทหาร ฉก.23 ปัตตานี ที่ฐานอยู่ในวัดสันติการาม อ.เมืองปัตตานี โดยใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมากว่า 10 วัน

ชีวิตช่วงน้ำท่วมของทหาร ฉก.23 ปัตตานี


แม้สภาพน้ำในเมือปัตตานีจะทรงตัว แต่รอบนอกยังท่วมอยู่มาก 
ทหารชุดนี้ส่วนหนึ่งต้องตั้งรักษาฐาน และอีกส่วนหนึ่งออกช่วยเหลือประชาชน
ภาพโดย จรูญ ทองนวล

ชีวิตช่วงน้ำท่วมของทหาร ฉก.23 ปัตตานี

ชีวิตช่วงน้ำท่วมของทหาร ฉก.23 ปัตตานี

ชีวิตช่วงน้ำท่วมของทหาร ฉก.23 ปัตตานี

ชีวิตช่วงน้ำท่วมของทหาร ฉก.23 ปัตตานี

ชีวิตช่วงน้ำท่วมของทหาร ฉก.23 ปัตตานี