เปิดศูนย์ปลอดภัยบนถนนเข้มลดอุบัติเหตุ

รัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนปีใหม่ 58 เน้น 3 มาตรการ โดยบังคับใช้กฎหมายจราจรเคร่งครัด แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ คุมเข้มอุบัติเหตุใหญ่ ย้ำไม่ตั้งเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุทางถนน แต่มุ่งลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด