"จิสด้าไทย"ใช้ดาวเทียมช่วยหาร่องรอยแอร์เอเชีย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า ได้ให้ดาวเทียมช่วยถ่ายภาพเพื่อหาร่องรอยการหายไปของเครื่องบินแอร์เอเชียแล้ว ขณะที่พบภาพดาวเทียมช่วงเวลาเกิดเหตุมีเมฆค่อนข้างมากในจุดที่เครื่องบินหายไป