น้ำเค็มรุก "แม่น้ำบางประกง" กระทบผลิตประปา

สถานการณ์น้ำเค็มในลุ่มน้ำบางประกง น่าเป็นห่วงหลังจากพบว่า ปัญหาน้ำเค็มหนุนเข้ามาสูงจนกระทบน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในจังหวัดฉะเชิงเทรา