ยะลา 26 ธ.ค.57 - เขื่อนบางลาง ประกาศปล่อยน้ำออกจากเขื่อน 30ล้าน ลบ.ม. คาดไหลเข้าถึงเมืองยะลาภายใน 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ เตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี ให้เตรียมการรับมือ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่ทางเขื่อนบางลางได้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยมี นายนิมูฮัมหมัดนุรดีน แว วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนปัตตานี นายพงษ์ศักดิ์ ยิงชนเจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกาศ เส็นโต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมประชุม โดยภายหลังการประชุมหารือ ทางจังหวัดยะลาได้ปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หลังปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันที่ 17 -25 ธ.ค. 587 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ระดับที่เขื่อนบางลางเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 114.81 เมตรระดับทะเลปานกลาง และ สามารถรับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 115.00 เมตรระดับทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,444.7977 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99.34 ปริมาณน้ำที่สามารถรับน้ำได้อีก 9.5623 ล้าน ลบ.ม หรือ ร้อยละ 0.66 จึงมีความจำเป็นที่ทางเขื่อนบางลางจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ ดังนั้นทางจังหวัดยะลาจึงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน และจะได้รองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป
ทางด้าน นายนิมูฮัมหมัดนุรดีน แว วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางเขื่อนบางลางได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเต็มที่เพื่อลดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่แต่จากการที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเหนือเขื่อนและทางเขื่อนเก็บกักไว้มีปริมาณมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยในวันนี้ (26 ธ.ค.57) เมื่อเวลา 12.09 น. ทางเขื่อนบางลางได้มีการเปิดบานระบายน้ำอยู่ที่ระดับ 80 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำออกประมาณ 30 ล้านลูกบาตรเมตร เพื่อรักษาสภาความมั่นคงของเขื่อน
สำหรับปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนบางลางได้ปล่อยลงมานั้นก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานีซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มสูงขึ้น เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสียงตั้งแต่ อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.เมือง จ. ยะลา ลงมา หรือตลอดริม 2 ฝั่งแม่น้ำปัตตานี และมวลน้ำที่ไหลจากเขื่อนบางบางจะเดินทางมาถึงเขตเทศบาลนครยะลาใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครยะลาภายในเวลา 10.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (27 .ค.57) และ จะไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันที่ 28 ธันวาคม นายนิมูฮัมหมัดนุรดีน แว กล่าว
ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ยิงชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ในขณะนี้ทางเทศบาลนครยะลา ได้ระดมทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการป้องกันพื้นที่เขตเศรษฐกิจเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โยทางเทศบาลนครนยะลาและทุกภาคส่วนได้มีการตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ และเตรียมพร้อมกระสอบทรายที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป