"ระนอง" งดจัดรำลึกสึนามิ ร้องปรับปรุงเส้นทางหนีภัย

จังหวัดระนอง งดจัดรำลึก 10 ปี สึนามิ เรียกร้องหน่วยงานมานานถึงการปรับปรุงเส้นทางการอพยพหลบภัยใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพความจริงในพื้นที่