ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จิตแพทย์ชี้ "สึนามิ" เป็นความทรงจำที่ฝังลึกในดีเอ็นเอ

1.34K 2.32K

จิตแพทย์ชี้เหตุการณ์ สึนามิ เป็นความทรงจำที่ฝังลึกในดีเอ็นเอ เดินหน้าศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางรักษา

อาจารย์ จากจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ บอกว่า หลังจากที่ได้รับทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเชลล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ 6 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ เพื่อทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและพันธุกรรมของผู้ที่รอดชีวิตจากสึนามิ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันริเคน ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ ประเทศญี่ปุ่น

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกาย และทรัพย์สินแล้ว ผู้รอดชีวิตจากเหตุสึนามิได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะโรคเครียดรุนแรงหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ หรือที่เรียกว่า PTSD จากตัวอย่าง 3,133 ราย มีผู้ป่วย PTSD ประมาณ ร้อยละ 33 โดย ร้อยละ 14 มีอาการของโรคซึมเศร้ารวมด้วย

จึงได้มีการติดตามตัวอย่าง 2,573 ราย ต่ออีก 6 เดือน พบว่ามียังผู้ป่วย PTSD เหลือประมาณ ร้อยละ 21 และในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโรค PTSD เรื้อรัง

นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่าง DNA เพื่อใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางพันธุกรรม โดยการศึกษาความสัมพันธ์ของรหัสพันธุกรรมตลอดสาย ร่วมกับการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมต่างๆ ผลปรากฎว่า ปัจจัยทางพันธุกรรม และทางจิตสังคม สัมพันธ์กับการเกิดโรค PTSD เรื้อรังนี้

โดยพบว่าตำแหน่งทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด PTSD ร่วมกับปัจจัยทางจิตสังคมอื่นๆ เช่น ผู้ที่มีแนวโน้มของกลุ่มอาการทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ผู้ที่ใช้สารเสพติด ทำให้ความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์มีมากขึ้น เพราะความทรงจำเหล่านี้สัมพันธ์กับดีเอ็นเอ็นที่ก่อโรค PTSD

อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ ซึ่งทาง TCELS จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับคำตอบในการรักษาที่จะมีการพัฒนาขึ้นในลำดับต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend