ผลสำรวจพบนักดื่ม ร้อยละ 36 ตั้งใจขับรถกลับบ้านเอง ทั้งที่ตระหนักดีว่าแอลกอฮอล์ คือต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน เปิดเผยว่า จากผลสำรวจทัศนคติประชาชน เรื่อง"การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่" จากประชาชนอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ทั้งหมด 3,000 ตัวอย่าง พบว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.7 จะเห็นว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.6 ตั้งใจจะขับรถกลับบ้านด้วยตัวเองหลังดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นจึงถือเป็นงานหนักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายทั้งในถนนสายหลักและสายรอง
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีความร่วมมือในระดับชุมชนอย่างจริงจัง โโยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1.ก่อนเทศกาล จัดการจุดเสี่ยง ทางเชื่อม ทางแยก ป้าย และกิ่งไม้บดบังทัศนวิสัย พร้อมทั้งประสานเส้นทางนำส่งผู้บาดเจ็บไปสู่โรงพยาบาล 2.ช่วงเทศกาล ตั้งด่านชุมชนโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน เน้นทำงานเชิงรุก เช่น ไปบ้านที่มีงานเลี้ยง ประกบกลุ่มเด็ก เยาวชนไม่ให้มีการดื่ม เน้นจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อค ไม่ให้ขับรถเร็ว และ 3.หลังเทศกาล ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนการทำงาน และวางแผนการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้ครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดทั้งปี