สถานการณ์น้ำที่ตรังยังไม่ลดระดับ ไหลหลากขยายวงมากขึ้น

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ยังไม่ได้ลดระดับ แต่ยังไหลหลากขยายวงกว้างมากขึ้น โรงเรียนยังปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องจำนวน 2 โรง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นกว่า 1000 หลังคาเรือน ล่าสุดท่วมวัดจนต้องย้ายศพไปประกอบพิธีที่อื่น


เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2557  สถานการณ์น้ำท่วม 4 อำเภอในจ.ตรังได้แก่ อ.เมือง,อ.นาโยง,อ.ห้วยยอดและอ.รัษฎา ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 หลังคาเรือน โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังมีฝนตกโปรยมาตลอดเวลา ส่วนระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ที่ตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร โดยในพื้นที่ราบลุ่มระดับน้ำลึกกว่า 1.50 เมตร ซึ่งที่หมู่ 3,4,7 และ 8 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง ระดับน้ำยังท่วมสูงจนถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายสายรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ส่วนที่สี่แยกท่าปาบ ถนนสายเพชรเกษม เส้นทางไปยังจ.พัทลุง มีน้ำท่วมไหล่ทางเป็นระยะทางยาวกว่า 300 เมตร ทำให้โรงเรียนวัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมือง ต้องประกาศการเรียนการสอนต่อไปเป็นวันที่ 2 
        ขณะที่ศพซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดโคกพิกุล จะต้องย้ายไปตั้งที่อื่น เนื่องจากมีน้ำท่วมรอบตัววัด เช่นเดียวกับโรงเรียนเทศบาลวัดควนขัน เขตเทศบาลนครตรัง โรงเรียนประกาศปิดเรียนต่อไปอีก 1 วัน เนื่องจากครูและนักเรียนส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ซึ่งขณะนี้จ.ตรังยังไม่สามารถสรุปความเสียหายจากสภาพน้ำท่วมได้เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังทั้ง 4 อำเภอยังไม่ลดลง ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรถูกท่วมขังไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่