กรมอุุตุนิยมวิทยา เตือนจ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระวังอันตรายจากฝนตกหนักอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่ออีก 1 วัน ส่วนประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย