ตรัง - ประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วม 2 อำเภอ

จังหวัดตรังได้ประกาศ ประกาศ 2 อำเภอริมเทือกเขาบรรทัด เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว หลังน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน