สงขลา - น้ำทะเลหนุนเข้าบ้านเก้าเส้ง

เกิดภาวะคลื่นลมแรงและน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนชาวเลบ้านเก้าเส้ง เขตเทศบาลนครสงขลากระทันหัน เดือดร้อนกว่า 20 ครัวเรือน