"ซิโก้และทีมช้างศึก" คว้ารางวัลดีเด่น ปี 57

กกท.ประกาศรางวัลนักกีฬาและบุคลากรดีเด่นทางการกีฬาประจำปี 2557 นักกีฬาอาชีพดีเด่น เป็นของธงชัย ใจดี สมัครเล่นชายดีเด่น วุฒิชัย มาสุข ส่วนหญิงเป็นของแทมมารีน ส่วนซิโก้ คว้าผู้ฝีกสอนนักกีฬาสมัครเล่น ทีมดีเด่นฟุตบอลชายได้ไป