ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สนช.ให้ของขวัญปีใหม่ แก้ไข กม.ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์อื้อ

2.72K 11

สนช.ให้ของขวัญปีใหม่ แก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ขณะที่ผู้พิการ ขาดรายได้เฮ รับเงินทดแทนตลอดชีวิต ด้านบอร์ดประกันสังคมต้องแจงบัญชีทรัพย์สิน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.)พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่...)พ.ศ.. นำโดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมาธิการฯ น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานที่ปรึกษาฯ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองประธานฯ และคณะร่วมแถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ โดย นพ.เจตน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนทั่วประเทศ

โดยเพิ่มการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ซึ่งจะครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพก่อนที่ผู้ประกันตนจะเจ็บป่วย การยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทน 7 ประการ จากเดิมให้ผู้ประกันตนขอยื่นรับผลประโยชน์ภายใน 1 ปี แต่ได้มีการขยายเป็น 2 ปี การคำนวณค่าจ้างรายวันเมื่อผู้ประกันตนขาดรายได้

โดยยึดอัตราค่าจ้างที่สูงสุดมาคำนวณ การเหมาจ่ายคลอดบุตรจากเดิมที่ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรรมาธิการฯเห็นว่าน้อยไปจึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่จำกัดครั้งในการคลอดบุตร และขยายเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจากเดิม 2 คนเป็น 3 คน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนกรณีได้รับความเสียหายในการรับบริการทางการแพทย์ ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ กรรมาธิการฯ ได้พิจารณาให้บัญญัติในร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ทัดเทียมกับบัตรทอง

นอกจากนี้ขยายคำนิยมคำว่าลูกจ้าง ให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนคณะกรรมการประกันสังคมที่มีสัดส่วนจากผู้แทนลูกจ้างและนายจ้าง กรรมาธิการฯ ได้แก้จำนวนจากเดิมฝ่ายละ 5 คน เป็น 7 คนและต้องมาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตน รวมทั้งกรรมการทั้งหมดจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ทับซ้อนกับสำนักงานประกันสังคม

อย่างไรก็ตามการแก้ไขของกรรมาธิการฯนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โดยคาดว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระ 2 และ 3 ในช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้

นายสุรเดช กล่าวว่า กรรมาธิการฯ ยังแก้ไขเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นบุคคลที่สูญเสียความสามารถในการทำงานเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จึงจะได้รับเงินชดเชย โดยได้มีการขยายให้ครอบคลุมการสูญเสียแม้เพียงเล็กน้อยก็จะได้รับเงินชดเชย รวมถึงกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม ที่ครอบคลุมระยะเวลาเพียง 15 ปี นับจากที่กฎหมายกองทุนประกันสังคมมีผลบังคับใช้ใน 2553

ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาเกินกำหนดแล้ว ดังนั้นกรรมาธิการฯได้แก้ไขให้ได้รับผลประโยชน์ทดแทนตลอดชีวิตโดยให้ย้อนหลังกับผู้ประกันที่ทุพพลภาพจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด ส่วนการจ้างเหมาบริการ สัญญาปีต่อปี กรรมาธิการฯ จะพิจารณาว่าถ้าเป็นการทำงานตอบแทนเป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันจริง จะถือว่าครอบคลุมด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend