โชเฟอร์แท็กซี่จำนวนมากนำรถแท็กซี่มาปรับจูนมิเตอร์และตรวจสอบมาตรค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่กับกรมการขนส่งทางบก โดยระยะที่ 1 รถที่ผ่านการปรับจูนแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์สีฟ้า ข้อความว่า "ผ่านการตรวจยกระดับและปรับจูนมิเตอร์" เพื่อนำไปที่กระจกหน้ารถด้านซ้ายมือ เพื่อให้ผู้โดยสารทราบ


โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่


โดยอัตราค่าโดยสารใหม่ในระยะที่ 1 นั้น
ระยะทาง 1 กม.แรก 35 บาทเท่าเดิมระยะทาง 1-10 กม.ละ 5.50 เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ 50 สตางค์ระยะทาง 10-20 กม.ละ 6.50 เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ 1 บาทระยะทาง 20-40 กม.ละ 7.50 เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ 1.50 บาทระยะทาง 40-60 กม.ละ 8.00 เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ 1.50 บาทระยะทาง 60-80 กม.ละ 9.00 เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ 1.50 บาทระยะทาง 80 กม.ขึ้นไป กม.ละ 10.50 เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลเมตรละ 2 บาท
แต่หากเกิดกรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กม.ต่อชม. อัตรานาทีละ 2 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมนาทีละ 50 สตางค์

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่


โดยรถแท็กซี่สามารถนำรถมาปรับจูนมิเตอร์และเข้ารับการตรวจสอบมาตรมิเตอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 7.00-18.00 น. ที่ทำการบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายมาตรค่าโดยสาร และอาคารคลังสินค้า 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ภาพโดย ทวีชัย จันทะวงค์

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่

โชเฟอร์แท็กซี่ นำรถมาปรับจูนมิเตอร์อัตราใหม่