การท่องเที่ยวชมโลมาสีชมพูในทะเลขนอม กำลังเกิดปัญหาเนื่องจากพบพฤติกรรมของเรือท่องเที่ยวมีการนำปลา และขนมปังมาขายให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่อล่อให้โลมามากินใกล้เรือ และถ่ายรูปซึ่งนักวิชาการวกังวลว่าจะส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของโลมาสีชมพูและอาจจะตายได้