สธ.เปิดตัว 3 หมื่นทีมหมอครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีมทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพระดับครัวเรือน ทำงานร่วมกับชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่อยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต ซึ่งขณะนี้มีเกือบ 2 ล้านคน