ผลสำรวจ เผยคนส่วนใหญ่อยากให้สื่อฯ ทำให้คนไทยรักกัน และเป็นกลางไม่เลือกข้าง

มาสเตอร์โพล สำรวจความคิดเห็นจากแกนนำชุมชุมว่า อยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่จากสื่อมวลชน โดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้สื่อฯ ช่วยทำให้คนไทยรักกัน และรองลงมาอยากให้สื่อเป็นกลางไม่เลือกข้าง

มาสเตอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องสำรวจคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อการนำเสนอข่าวสาร และของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากสื่อมวลชน โดยสำรวจจาก ตัวอย่างแกนนำชุมชน จำนวนกว่า 610 ชุมชุนระหว่างวันที่  18 - 20 ธันวาคม 2557 

ผลสำรวจพบว่า แกนนำชุมชนกว่า 85% อยากให้สื่อฯช่วยทำให้คนไทยรักกัน สร้างความสงบแก่บ้านเมือง รองลงมากว่า 69% อยากให้สื่อฯ เป็นกลางไม่เลือกข้าง ไม่เป็นเครื่องมือรับใช้ฝ่ายใด กว่า 60% อยากให้สื่อฯนำเสนอข้อมูลเพื่อความปรองดอง กว่า 59% ให้สื่อฯ ประจานผู้ที่ประพฤติเสื่อมเสียไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน  

ขณะที่ แกนนำชุมชุนกว่า 56% อยากให้สื่อฯหยุดเผยแพร่ข่าวที่ส่งผลเสียต่อความรู้สึกของเยาวชน และกว่า 50% อยากให้สื่อฯเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ปลุกปั่นความเกลียดชังในหมู่ประชาชน 

เมื่อถามถึงข่าวดีที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดจากที่ นายกรัฐมนตรี ได้เล่าให้ฟังในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา  ผลสำรวจพบว่า แกนนำชุมชุนกว่า 90% บอกว่าเป็นข่าวประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันทำความดีถวายในหลวง  กว่า 79% บอกว่า เป็นข่าวพระอาการโดยทั่วไปของในหลวงดีขึ้น กว่า 69% ระบุเป็นข่าวลูกกตัญญูที่ช่วยพ่อแม่ทำงานกวาดถนน ขณะที่กว่า 62%  ระบุว่าเป็นข่าวนักศึกษาหญิงกตัญญูดูแลพ่อผู้พิการจากการเป็นทหารใน 3 สามจังหวัดชายแดนใต้ 

ด้าน สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ผลงาน คสช. และรัฐบาล ที่โดนใจประชาชน" จำนวนกว่า 1600 คนระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยประชาชนกว่า 80% ชื่นชอบผลงานการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมากว่า 77% เป็นกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน และกว่า 78% บอกว่าเป็นนโยบายลดราคาสินค้า และกว่า 76% บอกว่าเป็นการลดราคาน้ำมัน

สวนดุสิตโพล ยังได้ถามถึงของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จาก คสช. และรัฐบาล พบว่า ประชาชนกว่า 86% ระบุว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ขณะที่อีกกว่า 82% บอกว่าเป็นการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ