ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ยกเลิก ก.ตร.และ สตช

9.44K 7.87K

นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนอยากให้ยกเลิก ก.ตร.- สตช. ให้สภากิจการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ ขณะที่การปฏิรูปองค์กรตำรวจเป็นเรื่องเร่งด่วน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "การปฏิรูปองค์กรตำรวจ" ที่ทำการสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 1,250 หน่วย ตัวอย่าง พบว่า 55.28% เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ยกเลิกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะมองว่า ที่ผ่านมาองค์กรตำรวจค่อนข้างมีภาพลักษณ์ที่เสียหาย จึงต้องเพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และการบริหารงาน เพื่อให้มี "สภากิจการตำรวจแห่งชาติ" เข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแล น่าจะมีส่วนช่วยให้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจดีขึ้น ขณะที่ 30% ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานได้ดีอยู่แล้ว

ส่วนข้อเสนอให้องค์กรตำรวจต้องได้รับการปฏิรูปให้เป็นองค์กรขนาดเล็ก 50.80% เห็นด้วย 75.84% ระบุว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนตำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจ 42.32% ยังมองว่า การปฏิรูปองค์กรตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเรื่องเร่งด่วนในระดับสูงสุด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend