แพทย์ระบุนมผงผสมสารดีเอชเอ ก่อโรคออทิสติก แนะแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ลดเสี่ยงออทิสซึม มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด แนะออกกฏหมายควบคุมนมผงผสม

แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ดร. ปรียาสิริ มานะสันต์ บอกว่า ในนมผงสูตรปกติมีกรดไขมันที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารดีเอชเอ ซึ่งเป็นสารที่อาจทำให้เด็กเป็นโรคออทิสติก หากเด็กได้รับสารนี้จะส่งผลให้เกิดอาการแพ้ เช่น ท้องเสีย ท้องอืด หยุดหายใจชั่วคราว ทำให้เกิดภาวะออทิสซึมถึง 4 เท่าของคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยขณะนี้พบเด็กออทิสติกถึง 1 ใน 60 คน
นอกจากนี้่ พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย จากกรมอนามัย บอกว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากจะลดการเกิดโรคออทิสซึมแล้ว นมแม่ยังช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากกลุ่มโรค เอ็นซีดีเอส(NCDs) กลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 4 ปัจจัย ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง
แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ประเทศไทย เป็นประเทศที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด จากแม่ 100 คน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง 12 คน ขณะที่ศรีลังกามากถึง 81 คน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เลี้ยงลูกด้วยนมผง เพราะไม่สามารถลาหยุดงานได้ เพราะสามารถหยุดงานได้แค่ 3 เดือน ส่วนเอกชนได้มากแค่ประมาณ 15 วัน จึงต้องมีการผลักดันให้มี พ.ร.บ. ควบคุมนมผงผสม เพื่อลดปัญหาการก่อโรคจากสารดีเอชเอ