มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร อาหารแห้งจำนวน 500 ชุดไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนชรา ผู้ยากไร้หลังอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านนายอำเภอปะคำ เผยทั้ง 5 ตำบลขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกว่า 8,600 คน

( 19 ธ.ค.57) มูลนิธิปอเต๊กตึ้งร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง พร้อมด้วยนายมั่นคง พงษ์สุทธนะ  รองประธานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ ได้นำผ้าห่มกันหนาวข้าวสาร อาหารแห้งจำนวน 500 ชุด ไปมอบให้กับเด็ก คนชราผู้ยากไร้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในพื้นที่ 5 ตำบล ที่อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความหนาวเย็นให้กับผู้ประสบภัยหนาว         หลังจากสภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวันนี้ จ.บุรีรัมย์ มีอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส อำเภอปะคำ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดเชิงเขาและใกล้ป่าสงวนแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น ประชาชน ทั้งเด็กคนชรา ต้องพากันก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเย็นทั้งในช่วงเช้าและตอนกลางคืน 
ซึ่งประชาชนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเดือดร้อนเครื่องนุ่งห่มที่บรรเทาความหนาว ทั้งเด็ก และคนชราขณะนี้เริ่มป่วยเป็นโรคไข้หวัด เป็นจำนวนมาก 
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าขณะนี้ทางอำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและช่วยเหลือ ประสบภัยหนาวแล้วและจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล มีผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกว่า 8,600 ราย จากจำนวนราษฎรทั้งหมดกว่า 45,000 คน
ซึ่งในเบื้องต้นทาง อบต.และเทศบาลก็ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายช่วยเหลือแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับผู้ประสบภัย จึงได้ประสานกับทางองค์กร มูลนิธิต่างๆได้มาบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ยังขาดแคลนอย่างทั่วถึงและให้คลายความหนาวเย็น