เผายาเสพติดมูลค่า 6,565 ล้านบาท ยาบ้า 19 ล้านเม็ด

วันที่ 18 ธค ที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เผาทำลายยาเสพติดของกลาง เป็๋นยาเสพติดให้โทษของกลางจากคดีทั้งสิ้น 1,059 คดี คิดเป็นน้ำหนักรวม 2,167 กิโลกรัม โดยของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว และสามารถนำไปทำลายได้

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการเผาทำลายครั้งนี้ มีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลายประกอบด้วย แอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนัก1,754 กิโลกรัม หรือ 19 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่า 5,847 ล้านบาท ยาไอซ์ 318 กิโลกรัม มูลค่า 637 ล้านบาท เฮโรอีนน้ำหนัก 86 กิโลกรัม มูลค่า 68 ล้านบาท และอื่นๆซึ่งรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 6,565 ล้านบาท
สำหรับการเผาทำลายใช้วิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส และการเผาด้วยวิธีนี้จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม