ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ

1.45K 548

ทุกวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล เครือข่ายผู้ทำงานด้านแรงงานข้ามชาติ จึงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล ดูแลแรงงานข้ามชาติให้มากขึ้น ไปติดตามรายงานจากคุณธรรมรัช กิจฉลอง ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี

"ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามทำงาน สะท้อนสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในไทย" 

เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ ประเมินสถานการณ์แรงงานโดยคาดว่าปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3  ล้านคน ซึ่งมองว่านโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพิสูจน์สัญชาติ

ขณะที่ปัญหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงถูกละเมิดสิทธิ และไม่ได้รับการดูแลสวัสดิภาพอย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ที่มีจำนวนกว่า 5แสนคน พบว่าได้เรียนหนังสือเพียง 140,000  คน  

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ และบริการประกันสังคมเกินกว่าครึ่ง และหากบาดเจ็บจากการทำงานไม่สามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนของประกันสังคมได้โดยตรง 

เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติมองว่า  รัฐบาลต้องมีแผนแม่บทการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่ชัดเจน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติและการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ในการสนับสนุนให้แรงงานเหล่านี้ เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม อีกทั้งแก้ปัญหาให้เด็กข้ามชาติที่ยังตกค้างกว่า 2 แสนคน ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา 

การดูแลแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน   นับเป็นภารกิจที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะช่วยลดปัญหาด้านสังคม  อีกทั้งทำให้ประเทศไทยมีโอกาสหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังด้านค้ามนุษย์ได้เร็วขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend