ที่สวนสัตว์นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษาสัตว์ เร่งติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ เช่น กล่องไม้ กระสอบป่าน สแลม หลอดไฟส่องสว่าง แผ่นพลาสติก และกองฟาง เพื่อบรรเทาปัญหาจากสภาพอากาศหนาวเย็นให้กับสัตว์ที่อยู่ในการดูแล เนื่องจากอากาศสภาพในพื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอุณหภูมิลดลง ต่อเนื่อง

นายกีรติ นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ 6 เปิดเผยว่า ในช่วงอากาศหนาวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ ต้องหมั่นเฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมสัตว์อย่างใกล้ชิด อาทิ ลิงที่มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ จะใช้แผ่นพลาสติกปิดรอบกรง บังลม และนำกระสอบป่านมาดัดแปลงตัดเป็นเสื้อกันหนาวให้ลิงสวมใส่

สวนสัตว์โคราชเร่งติดตั้งอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้สัตว์ที่อยู่ในการดูแล

สวนสัตว์โคราชเร่งติดตั้งอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้สัตว์ที่อยู่ในการดูแล

สวนสัตว์โคราชเร่งติดตั้งอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้สัตว์ที่อยู่ในการดูแล

สวนสัตว์โคราชเร่งติดตั้งอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้สัตว์ที่อยู่ในการดูแล

สวนสัตว์โคราชเร่งติดตั้งอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้สัตว์ที่อยู่ในการดูแล

สวนสัตว์โคราชเร่งติดตั้งอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นให้สัตว์ที่อยู่ในการดูแล