กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบ 100 คน รวมตัวปลูกขมิ้นในพื้นที่สวนปาล์มหลังโค่นต้นยางพาราทิ้ง เพื่อหารายได้เสริมหลังราคายางพาราตกต่ำ

ผู้่สื่อข่าวรายงานว่าที่จ.จุราษฎร์ธานี สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านส้องพัฒนา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เกือบ 100 คน ได้รวมตัวกันปลูกพืชขมิ้น ในร่องแปลงสวนปาล์มและสวนยางที่โค่น ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านส้อง จำนวน 27 ไร่ เพื่อเสริมสร้างรายได้กับสมาชิกในกลุ่ม พร้อมเตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มในรายที่โค่นต้นยางทิ้ง
นายมนูญ อุปลา ประธานกลุ่ม กล่าวว่า วันนี้นโยบายของรัฐบาลที่ให้โค่นต้นยางพาราที่อายุแก่แล้วทิ้ง แล้วสนับสนุนให้มาปลูกปาล์มน้ำมันแทน โดยรัฐบาลให้ สกย.สนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรไร่ละ 26,000 บาท ดังนั้น พื้นที่ในระหว่างร่องแถวปาล์ม ที่ว่างอยู่นั้นส่งควรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้มีรายได้เสริมระหว่างปี โดยทางกลุ่มได้มีสมาชิกกว่า 6,000 คน มีการรวมตัวกันดำเนินการปลูกพืชขมิ้นเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง หลังจากราคายางพาราตกต่ำเป็นประวัติกาล
โดยขณะนี้ชาวสวนยางพารามีความเดือดร้อนมากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ไม่คิดว่าสถานการณ์ราคายางจะตกต่ำถึงเพียงนี้ จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองและของชุมชน ที่จะร่วมกันประคองการดำรงชีพให้ผ่านไปได้ ในช่วงวิกฤตราคายางพาราตกต่ำส่วนการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือนั้นครั้งแรกตั้งเป้าไว้ที่กิโลกรัมละ 80 บาท แต่ราคาท้องตลาดอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม จึงคิดว่าราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 60 บาทพบกันครึ่งทาง ประกอบกับรัฐบาลได้กล่าวไว้ว่าราคา 80 บาทไม่น่าจะได้แต่จะทำให้ราคายางพาราในท้องตลาดขยับมาอยู่ที่ 60 บาท ต่อกิโลกรัม จึงทำให้ชาวสวนมีความคาดหวังตามรัฐบาลรับปาก หากหลังปีใหม่ไปแล้วราคายางยังไม่ขยับ แกนนำทั้ง 35 องค์กรก็จะนัดประชุมเตรียมสรุปเคลื่อนไหวต่อไป

สุราษฎร์ธานี-ชาวสวนรวมตัวปลูกขมิ้นหารายได้เสริมหลังโค่นยางเหตุราคาถูก