ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"นพ.สมาน" ร่อนหนังสือถึง "บิ๊กตู่" ห้ามขายเหล้าปีใหม่

1.71K 1.97K

"นพ.สมาน" ร่อนหนังสือถึง "บิ๊กตู่" พิจารณาทบทวนกำหนดห้ามขายเหล้าช่วงปีใหม่ ส่งข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนออกมาตรการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ล่าสุดตนได้ทำหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล โดยข้อมูลที่จัดส่งมี 5 ข้อ คือ

1.การจำกัดวัน และเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบได้ทั่วไปในหลายประเทศ จากรายงานสถานะของโลกเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุขภาพปี ค.ศ. 2014 ขององค์การอนามัยโลกทั้งหมด 194 ประเทศ มี 112 ประเทศที่มีมาตรการจำกัดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางวันหรือบางเทศกาล ซึ่งในที่นี้เป็นการห้ามขายทุกวันถึง 10 ประเทศ โดยประเทศที่ห้ามขายเหล้าในช่วงปีใหม่ อาทิ นิวซีแลนด์ และในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น คอนเนกติกัต แคนซัส เป็นต้น

2.ประสิทธิผลของมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางวัน องค์การอนามัยโลก(ฮู) เสนอแนะทางเลือกมาตรการการควบคุมการเข้าถึงไว้ โดยหนึ่งในนั้นคือ การควบคุมวันและเวลาการขายปลีก โดยหากห้ามขายจะทำให้การดื่มสุราลดลงร้อยละ 20 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 30 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 35 การเสียชีวิตลดลงร้อยละ 40 และการรับการรักษาพยาบาลของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายลดลงร้อยละ 50 ซึ่งจากข้อมูลวิชาการ การเก็บสถิติต่างๆ จะพบว่า ถ้ามีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงปีใหม่จะช่วยให้คนไทยประมาณ 150 คน รอดชีวิต

3. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ โดยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ระหว่างปี 2551-2557 เฉลี่ยพบว่าเห็นด้วยถึงร้อยละ 81.79 ไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 9.85 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 8.35 เป็นต้น

4.มาตรการนี้ไม่เป็นการกีดกันทางการค้า เพราะเป็นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศ และนำเข้ามาจากต่างประเทศ

5. เหตุที่ต้องห้ามขาย เนื่องจากช่วงเทศกาลมีการดื่มสุรามากและบาดเจ็บหนักกว่าช่วงปกติ 2 เท่า นอกจากนี้ จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรในเดือนที่มีวันหยุดยาว ตามเทศกาลจะสูงกว่าเดือนอื่นๆ และที่น่าสังเกตคือ ในเดือนที่มีเทศกาลนั้นคดีอุบัติเหตุทางถนนจะมาจากเมาเหล้าถึงร้อยละ 80-90 ในขณะที่เดือนอื่นๆ ไม่มีเทศกาลหยุดยาว จะมีการเมาสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงร้อยละ 30-40

ดังนั้น จึงได้ทำข้อเสนอถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขอให้ผลักดันและสนับสนุนมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่วันที่ 31 ธันวาคมและ 1 มกราคม รวมทั้งเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งขอให้พิจารณาสั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

"สำหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) เป็นประธาน ยังคงมีการประชุมในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรคงต้องอยู่ที่กรรมการ จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 24 ธันวาคมต่อไป" นพ.สมานกล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend