กรณีที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่าเมื่อเวลา 23.58 น.ของวันที่ 16 ธ.ค. 57 ตรวจพบว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี ดังนั้น เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 ธ.ค.2557 
นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่เกิดแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 23.58 น. ของวันที่ 16 ธ.ค. 2557 ทางสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รายงานตรวจพบว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์ได้ทำการตรวจสอบเครื่องมือวัดอัตราเร่งของแรงที่กระทบกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนศรีนครินทร์ แล้วพบว่า ค่าอัตราเร่งฯสูงสุดที่สันเขื่อน 0.0015 g. ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ไม่มีผลกระทบต่อเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนต่างๆของ กฟผ. และใกล้เคียงแต่อย่างใด