ปฎิรูปอีไอเอ แก้ความขัดแย้ง

ปัญหาการรายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมหรือ อีไอเอ ที่มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจไม่มีประสิทธิ์ภาพเพียงพอจนทำให้หลายโครงการ ทีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านรายงานผลกระทบไปได้โดยง่าย ทำให้ล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเห็นว่าถึงเวลาปฏิรูป การทำอีไอเอ ไปติดตามเรื่องนี้ได้กับ คุญจันทร์จิรา พงษ์ราย

ปัญหาการไม่ยอมรับต่อขั้นตอนและกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ในโครงพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีคำถามจากหลายฝ่ายว่าถึงเวลาที่ต้องปฎิรูปอีไอเอ หรือยัง
เสียงสะท้อนของนักวิชาการเกี่ยวกับปัญหา และจุดอ่อนในกระบวนการพิจารณารายงานอีไอเอ ของโครงการพัฒนา ทั้งระยะเวลา ตัวบุคลากร จนเกิดความไม่รอบคอบในการผ่านความเห็น รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าของโครงการเอง ถือเป็นเงื่อนสำคัญในการสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จนนำมาสู่ข้อเสนอให้เร่งปฏิรูประบบอีไอเอ อย่างเร่งด่วน  
เลขาธิการ สผ.บอกว่า แต่ละปีมีโครงการพัฒนาเกือบหนึ่งพันโครงการจัดส่งรายงานอีไอเอ เข้าพิจารณาในคณะกรรม การพิจารณาโครงการ(คชก.) และถือเป็นภารกิจที่หนักอึ้ง ซึ่งตัวแทน จากภาครัฐเองก็ยอมรับว่ากำลังจัดทำข้อเสนอไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 "อีไอเอ" อาจเป็นแค่เครื่องมือที่ตรวจสอบให้เจ้าของโครงการเดินตามมาตราการลดผลกระทบด้านสิ่งแวด ล้อมเท่านั้น หากในการลงมือสร้างไม่ได้นำไปแก้ปัญหาอย่างแท้จริง