ชลบุรี - เมืองพัทยาโชว์ศักยภาพ จัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงาน-สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจ


เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.57 ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รศ.ดร.ชวนีย์ ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลากรเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 โดยมี พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 นายชวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชลบุรี นายบุญชัย ทันสมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
รศ.ดร.ชวนีย์ ทองโรจน์ กล่าวว่า เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ปีละกว่า 10 ล้านคนถือเป็นหัวเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ปีละกว่าแสนล้านบาท ขณะเดียวกันการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลักด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลากรเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้วยการอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยแบบสากล พร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรีโดยสำนักการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดชลบุรี จึงเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานโครงการ
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวถือเป็นประสบการณ์จากกการเข้าร่วมรับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการอบรมนำไปใช้ในการพัฒนางานในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยต่อไป
สำหรับการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์เรือประมงล่มมีคนลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเล หลังได้รับแจ้งเหตุทางกองทัพเรือจึงได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินมาช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังจำลองเหตุการณ์มีเรือโดยสารประสบอุบัติเหตุชนกันจนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและลอยคออยู่กลางทะเลหลายสิบคน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมเจ้าท่า, ตำรวจน้ำ,หน่วยกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา, มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน และแพทย์-พยาบาลจาก รพ.ต่างๆ จึงได้นำเรือเร็วรุดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำขึ้นฝั่ง ก่อนปฐมพยาบาลตามอาการและนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งผลปรากฏว่าการซักซ้อมแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้น รศ.ดร.ชวนีย์ ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงทำการมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นอันเสร็จพิธี

เมืองพัทยาโชว์ศักยภาพ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว