ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สพฐ.ยกร่างหลักสูตรใหม่ เสร็จ 59 ใช้จริง 60

10.58K 12
สพฐ.ยกร่างหลักสูตรใหม่ เสร็จ 59 ใช้จริง 60

กระทรวงศึกษาธิการ - สพฐ.ยกร่างหลักสูตรใหม่ กำหนดกรอบเวลาดำเนินการปีครึ่ง ตั้งเป้ายกร่างให้เสร็จปลายปีหน้า นำร่องปีการศึกษา 2559 ก่อนประกาศใช้จริงปี 2560

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมเดินหน้ายกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ขึ้นมาใช้แทนหลักสูตรปี 2551 ซึ่งใช้มาครบวงรอบ 6 ปีแล้ว และเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ สพฐ.ได้ศึกษาข้อดีข้อเสียของหลักสูตรปัจจุบันไว้แล้ว รวมถึงศึกษาหลักสูตรดี ๆ ของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ พร้อมคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตว่า ต้องการกำลังคนที่มีคุณลักษณะอย่างไร เพื่อนำมาเป็นต้นเรื่องในการยกร่างหลักสูตรใหม่ หลังจากนี้ สพฐ.ก็จะดำเนินการยกร่างหลักสูตรซึ่งได้วางขั้นตอนในการทำงานไว้ 12 ขั้นตอน

นายกมล กล่าวต่อว่า หลังจากขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สพฐ.จะเสนอตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับกระทรวงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และเสนอให้นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะทำงานจัดทำหลักสูตรของ สพฐ. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะกำหนดกรอบทิศทางในการยกร่างหลักสูตร และนำกรอบทิศทางดังกล่าว ออกประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นใน 4 ภูมิภาคภายในเดือนพ.ค. 58  เพื่อนำความเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ไปสู่การยกร่างหลักสูตรใหม่ ซึ่งกำหนดปฏิทินการทำงานไว้ว่า จะดำเนินการยกร่างหลักสูตรระหว่างมิ.ย.ถึง ต.ค.58

ทั้งนี้  สพฐ.ยังไม่มีเป้าหมายว่า หลักสูตรใหม่จะมีการปรับลดจำนวนกลุ่มสาระวิชาจาก 8 กลุ่มลงหรือไม่ เพราะต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อน รวมถึงต้องฟังความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ( สปช.)ด้วย  และเมื่อยกร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ต้องนำออกมาประชาพิจารณ์อีกครั้ง แต่จะเป็นการรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่มตามกลุ่มสาระวิชา  " ตั้งเป้าว่า จะต้องยกร่างหลักสูตรให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมปี 58 ระหว่างนั้น จะมีการพัฒนาบุคลากรและสื่อประกอบหลักสูตรใหม่  จากนั้น จะนำออกนำร่องในปีการศึกษา 2559 เป็นเวลา 1 ปี และติดตามผลการนำร่องมาปรับปรุงร่างหลักสูตรใหม่เป็นครั้งสุดท้ายให้มีความสมบูรณ์ และเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติหลักสูตรก่อนนำออกใช้จริงในปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้กระบวนการปรับหลักสูตรครั้งนี้ ใช้เวลานาน เพราะต้องการให้สังคมยอมรับ

หากเร่งรัดดำเนินการเกินไป อาจเกิดปัญหาตามมา " นายกมล กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ร่างหลักสูตรใหม่นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรอย่างแน่นอน จากเดิมที่เฉลี่ยเวลาเรียนให้แต่ละกลุ่มสาระวิชาเท่า ๆ กัน จะปรับสัดส่วนเวลาเรียนตามจุดเน้นของแต่ละช่วงชั้น เช่น ระดัยประถมศึกษาตอนต้น จะเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เพราะฉะนั้น จะให้สัดส่วนเวลาเรียนเทไปที่วิชาภาษาไทย คณิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น จะให้มีการจัดทำและนำหลักสูตรสถานศึกษามาใช้จริงจังและมากขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend