เลขาธิการ ปปง. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ บอกว่า ล่าสุด ปปง.ได้อายัดบัญชีเงินฝากของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ และเครือข่ายเพิ่มเติมอีก 111 รายการ มูลค่า 100 ล้านบาท

จากเดิมที่อายัดโฉนดที่ดินมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ในบัญชีเงินฝาก 111 รายการ มีของพล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ เพียง 3 บัญชี รวม 7 หมื่นบาท ซึ่งถือว่า"จนผิดปกติ" เชื่อเป็นผู้รู้กฏหมายฟอกเงินเป็นอยางดี จึงไม่เก็บทรัพย์สินในรูปเงินสด แต่ฟอกเงินผ่านวัตถุโบราณแทน เลขาปปง.บอกว่า จากนี้จะเปิดโอกาสให้เจ้าของบัญชีชี้แจงที่มาของเงิน หากชี้แจงไม่ได้จะยึดไว้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน คาดภายในเดือนม.ค.2558 ปปง.จะจัดทำบัญชีและทราบจำนวนทรัพย์สินทั้งหมด