"ชุมชนหนองปรือ" ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายย้ายออก

หลังประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนหลังเนิน หมู่ที่ 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อขอมติลงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พักอาศัยของผู้ป่วยเอดส์จากมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ที่มีปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 1 เดือน มีมติ 131 คนต่อ 30 คน ให้มูลนิธิฯย้ายออกจากพื้นที่เพราะเกรงปัญหาเรื่องของการติดเชื้อจากการอยู่อาศัยของผู้ป่วยที่ไม่มีระบบการป้องกันที่เป็นสัดส่วน